Sociální interakce

Přečetl jsi si nápis na mém tričku. To je dostatečná dávka denní sociální interakce.

Nálepky: tričko