Požadavky na zaměstnance

Employees are required to wash genitals before returning to work = zaměstnanci jsou povinni si umýt genitálie před návratem do práce

Nálepky: cedule